Kursy

NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ)

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji. Kurs obejmuje pogadankę ( 2,5 godz.) i zajęcia praktyczne ( 1,5 godz.) KDP/CMAS.

Uczestnik otrzymuje:

Zaświadczenie o ukończeniu Nurkowania Zapoznawczego lub certyfikat KDP/CMAS (NZ).

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY KDP/CMAS

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe. Kurs obejmuje od 5 do 8 godzin zajęć teoretycznych oraz od 2-5 nurkowań w zależności od zdobywanego stopnia nurkowego.

Uprawnienia:

Po kursie uczestnik otrzymuje:

PŁETWONUREK TURYSTYCZNY – NADZOROWANY KDP/CMAS (PTN)

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach - do 12 m, z instruktorem lub płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.
Kurs obejmuje 10 godzin zajęć teoretycznych i 14 godz. zajęć praktycznych ( 7 nurkowań).

Uprawnienia:

Nurkować do głębokości 12 m w towarzystwie instruktora lub z płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Certyfikat PTN KDP/CMAS oraz wpis do książki płetwonurka. Po ukończeniu kursu Płetwonurek PTN może podnieść kwalifikacje do stopnia KDP/CMAS* P1 przystępując do kursu P1 BIS.

PŁETWONUREK KDP/CMAS P1 BIS

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach. Kurs obejmuje 11 godzin zajęć teoretycznych oraz 12 godzin zajęć praktycznych w tym minimum 6 nurkowań.

Uprawnienia:

Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfi kat KDP/CMAS* (P1 BIS).

PŁETWONUREK KDP/CMAS P1

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych bądź takich samych kwalifikacjach.
Kurs obejmuje 13 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych, w tym minimum 9 nurkowań.

Uprawnienia:

nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS* (lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji).

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS P1.

PŁETWONUREK KDP/CMAS P1 W SKAFANDRZE SUCHYM

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze. Kurs obejmuje 19 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych, w tym minimum 12 nurkowań.

Uprawnienia:

Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji oraz nurkowania w skafandrze suchym.

Po kursie uczestnik otrzymuje :

wpisy do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*(P1) oraz certyfikat Płetwonurka w Skafandrze Suchym KDP/CMAS (PSS).

PŁETWONUREK KDP/CMAS P2

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.
Kurs obejmuje 15 godzin zajęć teoretycznych oraz 28 godzin zajęć praktycznych, w tym minimum 12 nurkowań.

Uprawnienia:

nurkować do głębokości 4 0 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

Po kursie uczestnik otrzymuje

wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

PŁETWONUREK KDP/CMAS P3

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich Uprawnień.
Kurs obejmuje 19 godzin zajęć teoretycznych oraz 35 godzin zajęć praktycznych, w tym minimum 10 nurkowań.

Uprawnienia:

Uwaga! Płetwonurek KDP CMAS P3 nie może samodzielnie prowadzić zajęć teoretycznych, jak i praktyczych z kursantami zarówno na powierzchni, jak i pod wodą.

Po kursie uczestnik otrzymuje

wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P3).

PŁETWONUREK NAWIGATOR KDP / CMAS (PNA)

Warunki udziału w kursie :

Zakres szkolenia :

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej. Kurs obejmuje 4,5 godziny zajęć teoretycznych oraz 4 godziny zajęć praktycznych, w tym minimum 2 nurkowania.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nawigatora PNA KDP/CMAS.

PŁETWONUREK NOCNY KDP / CMAS (PNO)

Warunki udziału w kursie :

Zakres szkolenia :

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności (bez dostępu światła dziennego).Kurs obejmuje 4,5 godziny zajęć teoretycznych oraz 4 godziny zajęć praktycznych, w tym minimum 2 nurkowania.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nocnego PNO KDP/CMAS.

PŁETWONUREK EKSPLORATOR KDP / CMAS (PE)

Warunki udziału w kursie :

Zakres szkolenia :

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.
Kurs obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 7 godzin zajęć praktycznych, w tym minimum 4 nurkowania.

Uprawnienia:

Nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum P2 KDP/CMAS** lub równorzędnych innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Eksploratora PE KDP/ CMAS.

PŁETWONUREK W SKAFANDRZE SUCHYM KDP/CMAS (PSS)

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.
Kurs obejmuje 7 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych, w tym minimum 2 nurkowania.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat płetwonurka w skafandrze suchym PSS KDP/CMAS.

PŁETWONUREK POSZUKIWACZ WYDOBYWCA KDP/CMAS (PPW)

Warunki udziału w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw poszukiwania i wydobywania Przedmiotów.
Kurs obejmuje 5 godzin zajęć teoretycznych oraz 6 godzin zajęć praktycznych, w tym minimum 2 nurkowania.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza Wydobywcy PPW KDP/CMAS.

PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS PN1

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1,4 bar.
Kurs obejmuje 6,5 godzin zajęć teoretycznych oraz 3 godziny zajęć praktycznych, w tym 1 nurkowanie bezdekompresyjne.

Uprawnienia:

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 – 1.4 bar), w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).et

PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM KDP/CMAS (PZB)

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie w zestawie butlowym, sprawdzić przed i obsłużyć po nurkowaniu całą konfigurację oraz stosować procedury bezpieczeństwa.
Kurs obejmuje 5 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych w tym minimum 3 nurkowania.

Uprawnienia:

Nurkowanie w konfiguracji bocznej w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS.

Po kursie uczestnik otrzymuje

Wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB).